Stugans avlopps- och toalettfrågor löses enkelt med Biobox och en Cinderella förbränningstoalett

Reningen av gråvatten samt hushålls- och toalettavfall (svartvatten) i en stuga kan vara utmanande, särskilt om stugan ligger långt ut i skärgården med utmanande förbindelser. Biobox är ett smidigt sätt att hantera gråvatten i en stuga/fritidshus, lika enkelt som miljövänligt.

Mer och mer tid tillbringas i stugan (speciellt under pågående pandemi), då vill du att vistelsen ska vara bekväm på alla sätt. Längre semester och distansarbete gör också att vi tillbringar mer tid i vårt sommarhus. Då behövs funktionella lösningar för hantering av både grå- och svartvatten. Biobox hanterar ditt gråvatten och beroende på hur mycket tid (och hur många som är där samtidigt) väljer du storlek utifrån kapacitet på de olika boxarna (M, XL och XL plus). Svartvattnets utmaningar löser du lätt med en Cinderella förbränningstoalett.

Samtidigt som kraven på stugan växer vill vi också värna om miljön och naturen. Avfallssortering och rening av avloppsvatten blir allt viktigare (frågan är också reglerad i lag) och fler och fler vill ”göra rätt för sig” då vi bl.a. kan läsa om att Östersjön mår allt sämre och sämre. Där spelar övergödningen från reningsverk en stor roll.