Slamtömning i skärgården via båt eller slambil anstränger plånboken.

Slamtömning i skärgården via båt eller slambil anstränger naturen och plånboken.

Enligt kommunerna är det smartaste för miljön och ekonomin att återföra näringsämnen till jorden och tillvarata gråvatten lokalt. Det måste dock skötas i enlighet med de regler och förordningar som finns. Det finns ett hundratal permanent bebodda öar i skärgården utan fast vägförbindelse. Alla transporter är utmanande då vi förlitar oss på skärgårdsförbindelserna och våra egna båtar.

Under sommaren ökar befolkningen på öarna mångfalt och kapaciteten på reningsverken blir till extrema nivåer.

– Slam är avfall och får inte släppas ut i egen skog eller åker utan rening. Därmed transporteras de från ytterskärgården till reningsverk på fastlandet, vilket är dyrt, säger Petri Huovila, miljöinspektör i Parainen stad.

Enligt Petri Huovila är det smartaste för miljön och ekonomin att återföra näringsämnen till naturen och tillvarata dem lokalt.
– Näringen har kommit från jorden och ska återföras dit. Kommunala reningsverk släpper ut renat avloppsvatten i havet och även om det är till 90 % rent belastar näringsämnen havet och skapar övergödning. Det är bättre att näringen tas upp i jorden vid den egna fastigheten, framhåller Huovila.