Start

BioBox XL+

– Flexibla BDT- lösningar för ditt fritidshus

BioBox XL+ är en flexibel gråvattenrenare med mer kapacitet. Denna modell används för fritidshus som kräver lite mer, t.ex. där tvätt- och diskmaskin används.

BioBox XL+ filtrerar effektivt ditt bad-, disk- och tvättvatten med hjälp av filter och biologisk mikrobverksamhet. Tack vare den stora filterytan, rätt luftcirkulation, fuktighet och värme effektiviseras processen i BioBoxen. Vid behov kan kapaciteten utökas ännu mer för att klara av större hushåll genom att parallellkoppla boxarna. Stäm alltid av med din kommun innan du installerar din BioBox för att säkerställa deras krav på BDT-rening. OBS! Efterpolering av BDT-vattnet kan bli aktuellt genom en infiltration som görs antingen av sand och singel och ett HS-paket alternativt våra BioBox-moduler.

 

BioBox XL+ renar 125 liter/timme eller 750 liter/dygn.

Installation- och användaranvisning

Teknisk specifikation

Dokumentation av testresultat

Sammanställning av tekniska egenskaper

FAKTA:

 • Kapacitet: 125 l/tim 750 I/dygn

 • Höjd: 750 mm

 • Bredd: 710 mm

 • Längd: 820 mm

 • Vikt: 20 kg

 • Kapacitet: 750 l/dygn

 • Kapacitet kan ökas vid behov

 • Förhöjningar 600 mm

 • Filtren lyfts upp och rengörs vid behov (en gång om året)

 • Filtren förnyas efter 10-15 år

BioBox XL+ – renar upp till 125 l/tim eller 750 l/dygn

Reningsprocess i fyra steg:

1) Förbehandling – 40 l slamavskiljning 

2) Förbehandling – fettfilter 

3) Mikrobiologisk rengöring i filtersatsen

4) Efterbehandling – 10 l

eftersedimenteringsvolym

Fördelar med BioBox XL+

 • Rengör BDT-vatten effektivt

 • Filter som är lätta att rengöra

 • Ingen el krävs

 • Hög kapacitet

 • Inga kemikalier

 • 10-15 år mellan filterbyten

 • Låga driftskostnader

 • 10 års garanti

 • Skandinavisk design

 • Luktfri

 • Servicenät över hela landet

 • Testad av Valonia och godkänt av Ramboll

 • Miljövänlig

Rekommenderat pris till konsument

21.995:-

inkl. moms & frakt till ÅF
Lätt att hantera och underhålla
Restprodukten är komposterbar
Kräver ingen el
Kapacitet upp 700 l/dygn

Allt detta ingår i priset

BioBox XL+

Installations- och användaranvisning

Filter i BioBoxen

Tilläggsprodukter

Förhöjning, 600 mm

Biomoduler för en ännu högre reningsgrad

HS infiltreringspaket för en bra spridning