Om BioBox

 

BioBox gråvattenrenare rengör ditt BDT (Bad, Dusch och Tvätt) naturligt.

Vattnet renas när det långsamt rinner genom filtren där mikrober, som växer till sig naturligt i filtren, rengör organisk material och näringsämnen ur ditt BDT- vatten. De filter som används med BioBox och HS renare har en yta som motsvarar ca 12 m2 traditionell infiltrering. Den biologiska rengöringsförmågan är hög och de koncentrerade filtren reagerar effektivt på användningsvariationer. Produkten är liten till storlek och kan lätt installeras i trånga utrymmen, t.ex. under fritidsfastigheten. Den kan även placeras ovan mark där det är problem med att gräva, t.ex. i skärgården.

Vill du ladda ner BioBox-broschyren gör du det här