Start

BioBox XL

– Flexibla BDT- gråvattenrenare för ditt fritidshus

BioBox XL är en flexibel gråvattenrenare. Grundutförandet är tillräcklig för ett vanligt fritidshus. Kapaciteten kan dock ökas för att motsvara belastningen för ett permanentboende.

BioBox filtrerar effektivt ditt bad-, disk- och tvättvatten med hjälp av filter och biologisk mikrobverksamhet. Tack vare den stora filterytan (motsvarar 12 kvm traditionell markinfiltrering), rätt luftcirkulation, fuktighet och värme effektiviseras processen i BioBoxen. Vid behov kan kapaciteten utökas för att klara av större hushåll. Om du har tvättmaskin och/eller diskmaskin och vill använda XL behöver du en slamavskiljare innan BioBoxen (se tillbehör). Stäm alltid av med din kommun innan du installerar din BioBox för att säkerställa deras krav på BDT-rening.

 

BioBox XL renar 75 liter/timme eller 600 liter/dygn.

Installation- och användaranvisning

Teknisk specifikation

Dokumentation av testresultat

Sammanställning av tekniska egenskaper

FAKTA:

 • Kapacitet: 75 l/tim 600 I/dygn

 • Höjd: 750 mm

 • Bredd: 710 mm

 • Längd: 820 mm

 • Vikt: 20 kg

 • Kapacitet: 600 l/dygn

 • Kapacitet kan ökas vid behov

 • Förhöjningar 600 mm

 • Filtren lyfts upp och rengörs vid behov (en gång om året)

 • Filtren förnyas efter 10-15 år

BioBox XL – renar upp till 75 l/tim eller 600 l/dygn

Reningsprocess i fyra steg:

1) Förbehandling – 40 l slamavskiljning 

2) Förbehandling – fettfilter 

3) Mikrobiologisk rengöring 

4) Efterbehandling – 10 l

eftersedimenteringsvolym

Fördelar med BioBox XL

 • Rengör BDT-vatten effektivt

 • Filter som är lätta att rengöra

 • Ingen el krävs

 • Hög kapacitet

 • Inga kemikalier

 • 10-15 år mellan filterbyten

 • Låga driftskostnader

 • 10 års garanti

 • Skandinavisk design

 • Luktfri

 • Servicenät över hela landet

 • Testad av Valonia och godkänt av Ramboll

 • Miljövänlig

Rekommenderat pris till konsument

21900:-

inkl. moms & frakt till ÅF
Lätt att hantera och underhålla
Restprodukten är komposterbar
Kräver ingen el
Kapacitet upp 600 l/dygn

Allt detta ingår i priset

BioBox XL

Installations- och användaranvisning

Filter i BioBoxen

Tilläggsprodukter

Förhöjning, 600 mm

Biomoduler för en ännu högre reningsgrad

HS infiltreringspaket för en bra spridning