Testresultat för BioBox

BioBox har testats av både Valonia och Rambol i Finland. Under länken nedan hittar du resultat och länkar till dessa.

BIOBOX_DATA

Valonia – Finlands Service Center för hållbar utveckling och energi  är en regional expertorganisation som fått i uppdrag att utvärdera BioBox. Valonia är en stark faktor i utvecklingen mot ett hållbart samhälle och erbjuder ett omfattande utbud av tjänster och verktyg åt kommuner, företag, föreningar, hushåll och enskilda konsumenter. Det praktiska arbetet Valonia genomför inbegriper bland annat energirådgivning för företag och hushåll, miljöutbildning för barn och ungdomar, rådgivning för glesbygdens avlopps- och vattenfrågor. Målsättningen är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster samt begränsa klimatförändringarna och öka miljömedvetenheten.