Cindeella Eco Sverige – företaget som distribuerar BioBox i Sverige

Vi har med BioBox löst gråvattenfrågan till nöjda kunder i Norden.

Verksamheten har vuxit till en stark försäljnings- och serviceorganistation med en liten och mycket professionell personalstyrka där var och en har konsumenten i fokus.

Cinderella Eco Sverige i korthet

  • Vi erbjuder våra kunder hållbart tänkande för miljö gällande avlopp.
  • Våra kärnvärden säkerhet, funktion och service gör oss till en aktör att räkna med.
  • Våra kunder och leverantörer uppskattar vårt ansvarstagande och vårt engagemang.