GDPR Personuppgifter

”Cinderella Eco Sverige (distributör av BioBox) samlar in och lagrar registrerade mailadresser i syfte att lösa frågeställning, kommunicera med dig kring BioBox eller våra tjänster och produkter. När du kontaktar oss godkänner du att Cinderella Eco Sverige har rätt att kommunicera med dig via telefon (om det är ifyllt) eller e-post för att lösa problem, upplysa om nyheter, förändringar, erbjudanden eller annat som kan vara kopplat till dig och våra produkter. Om du inte önskar att få information från Cinderella Eco Sverige, kontakta oss så tas ditt kontaktkort bort.

Cinderella Eco Sverige förbehåller sig rätten att lämna ut personuppgifter (mail, telefon) till tredje part för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund eller att kommunicera med dig kring våra produkter, t.ex. genom våra återförsäljare. Cinderella Eco Sverige ansvarar inte för konsekvenser vilka kan härledas till inaktuella telefonnummer eller mailadresser. Du har rätt att begära information om de uppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att informationen rättas eller tas bort. Du har även rätt att en gång per år kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har registrerat om dig.

Personuppgiftsansvarig är Cinderella Eco Sverige AB, Box 20216 Bromma. Org. nr. 556259-6709.
Har du frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss via e-post: info@cinderellaeco.se eller telefon 08-615 25 25.”